Фирма ДЕВОР ООД е създадена през 1991г. с основен строителни услугипредмет на дейност “Строително монтажни работи” с президент Павел Кузманов. Офис-адреса на фирмата е гр. Перник ул.”Камчия” № 4. Основни дейности на ДЕВОР ООД са строителни услуги и ремонтни услуги на територията на град Перник и в страната.


Фирмата разполага с цех за Алуминиева и ПВЦ дограма и стъклопакети, находящ се в гр.Батановци община Перник. Складова база с цех за железарски работи и др. ремонтни дейности в с. Витановци област Перник. Собствена административна сграда с адрес гр. Перник, ул.“Камчия“ № 4.


Към фирмата работят квалифицирани строителни кадри, които се ръководят от добре образовани и с нужният опит ръководители.
Фирмата е оборудвана с нужната малка и средна строителна техника за изпълнение всякакъв вид строителни работи.
Фирма ДЕВОР ООД е редовен член на Българската Строителна Камара – удостоверение №000155
Фирма ДЕВОР ООД е въвела система за управление на качеството и е сертифицирана съгласно изискванията на БДС ЕС ISO 9001:2008 сертификат BG: 09/025СК

 

 

 

Проект № BG16RFOP002-2.073-2463 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19„

Бенефициент: Девор ООД

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
от Европейски фонд за регионално развитие и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.

Девор ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-2463 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал на бенефициента Девор ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигнането на тази цел ще даде положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на съществуващите работни места.

 

  Открийте ни в социалните мрежи