В съвременните строителни процеси за Зидарски работиизграждане на стени се използват различни по вид материали: тухли – единични, четворки; бетонови блокове, газобетонни блокове и други. Разнообразието е голямо и позволява изпълнение на различни архитектурни решения. Тухлите са плътни и решетъчни. Тухлените стени имат добри физикотехнологични качества. Плътните тухли създават добра звукоизолация и се ползват за изграждане на носещи стени. Решетъчните тухли създават добра топлоизолация поради въздушните пространства заключени в тях. За по-бърза работа за предпочитане са по-голямо форматни решетъчни тухли, тъй като те са по-леки. Това намалява общото тегло на стените и намалява времето за изграждане. Стените, изграждани от газобетонови блокове създават по-добра топло и звукоизолация. Работата с тях е лесна и удобна.
   Много важно при изграждането на стените са превръзките на зидовете. Те осигуряват по-добра здравина и устойчивост на стените. Стени, които са просто долепени една към друга без превръзка между тях са неустойчиви и в зоната на допиране може да се получат пукнатини. Това се проявява най-вече при земетръс.
   Съществена роля на здравината на зидарията играят и разтворите, с които се изгражда тя. Трябва да се спазват стриктно указанията на производителя при замесване на готови смеси без да се добавят други допълнителни материали за постигане на икономия.
   Неудобството при изграждането на стени от газобетонови блокове при външни части на сградите, като най-често това се прави при усвояване на балкони е, че газобетоновите блокове след иззиждане се оставят дълго време изложени на атмосферни влияния. Това е грешка, тъй като те поемат влагата и я задържат в себе си. За да се избегне това, задължително след иззиждане стената се шпаклова и това затваря порите на блоковете, и това запазва всички топлотехнически характеристики.

 

Информирайте се за пакетните цени

 

Зидарски работи цени

  Открийте ни в социалните мрежи