Фирма “ДЕВОР-90” е изпълнила редица държавни и частни строителни обекти като:

* “Карго-център” летище Дюселдорф Германия
* “Централна стерилизация” община Перник
* Сградата на Държавен архив гр.Перник
* Обекти на Електроразпределение – София област
* Основен ремонт сградата на помощно у-ще „Йордан Йовков“ гр.Перник
* Основен ремонт VІІІ-мо ОУ “Кракра Пернишки” гр.Перник
* Основен ремонт и разширение котелно ОУ с.Дивотино
* Кабинети „ДКЦ-1 Перник“ ЕООД гр.Перник
*Реконструкция детска ясла в център за деца с умствени и физически недостатъци
*Реконструкция сграда на Електроразпределение гр. Ихтиман
*Реконструкция стадион „Миньор“ гр.Перник
*Укрепване и изграждане срутената част на зала „Дружба“ гр.Перник
* Основен ремонт покрив и подмяна стара дограма с нова алуминиева по проект “Красива България” на СОУ “Петър Берон”


гр. Перник

* Изработка и монтаж AL дограма мотел “Слишовци” с.Слишовци община Трън
*Строително-ремонтни работи нови офиси АДВ гр.Перник
*Подмяна дограма, основен ремонт покрив и саниране сградите на ЦДГ „Миньорче“
гр.Перник по програма на Социалноинфестиционене фонд.


гр. Монтана

* Изработка и монтаж  PVC и AL дограма и ремонтни работи бл.”Родопа”и сградата на “АСД”  -  ДА “Гражданска защита”

*Подмяна дограма и ремонтно строителни работи сградите на ТД ДА
                   гр.Монтана, гр.Пазарджик, гр.Враца.


гр.София

*Изработка и монтаж  на PVC и AL дограма и ремонтни работи в 35 ДЯ СО – район “Триадица”  гр. София
*Основен ремонт сградата на ГУА при МС гр.София
*Основен ремонт дом за временно настаняване „Вяра,Надежда,Любов“ СО – гр.София
*Изработка и монтаж PVC и AL дограма и РСМР 60-то ОДЗ СО-район „Оборище“ гр.София
*Изработка и монтаж PVC и AL дограма и РСМР 133 СОУ СО-район „Средец“ гр.София
*Изработка и монтаж PVC и AL дограма и РСМР 54 СОУ СО-район „Надежда“гр.София
*Изработка и монтаж PVC и AL дограма и РСМР 191 ОУ с.Железница район „Панчарево“
*Изработка и монтаж PVC и AL дограма и РСМР 151 ЦДГ район „Оборище“ гр.София
*Изработка и монтаж AL дограма и РСМР „Предклиничен Униниверситетски център при Медицински факултет – Деканат“

*Изработка и монтаж PVC и AL дограма и РСМР 101СОУ, 61ДЯ,90ОДЗ,15ОДЗ,115ЦДГ,6ОДЗ,40ДЯ,137ЦДГ,152ЦДГ,54СОУ СО – район 
„Надежда“ гр.София
*Основен ремонт покрив, санитарни възли, подмяна дограма и преасфалтиране двор 72 ОУ кв.Суходол район „Овча купел“ - Столична община
*Подмяна хидроизолация по покрив, основен ремонт санитарни възли 33 СОУ кв.Люлин район „Люлин – Столична община
*Направа нова спортна настилка, подмяна дограма 97 СОУ кв.Люлин район „Люлин"

*Подмяна дограма и основен ремонт санитарни възли 2СОУ район „Витоша“

* Изработка и монтаж PVC дограма и ремонтни работи 83 ОДЗ, 170 ЦДГ , 38ОДЗ,
115 ЦДГ, 137 ЦДГ , 6 ОДЗ,101СОУ,153ПГ,15СОУ,16ОУ,54СОУ  СО – район “Надежда”

* Изработка и монтаж  PVC и AL дограма “Майчин дом” гр.София
* Изработка и монтаж AL дограма на обекти на “Мобилтел” гр.София
*Направа хидроизолация покриви на складове към Гражданска защита в село Локорско Софийска област

гр. Ловеч

*Направа хидроизолация покриви на складове към Гражданска защита в село  Казачево

  Открийте ни в социалните мрежи