При ремонтни дейности много пъти инвеститорът неИнсталации предвижда подмяна на електрическата инсталация. Това обикновено води до бъдещи проблеми, продиктувани от невъзможността на проводници с по-малко сечение да поемат товарите от по-големи консуматори. Едно от решенията е че при изграждане на стени или тавани от гипсокартонени плоскости, проводниците се полагат в гофрирани тръби и минават непосредствено зад плоскостите. Много важен проблем при старите инсталации е липсата на заземяващ проводник. Освен проводниците много важна част от една инсталация са предпазителите. Старите т.нар. бушони се заменят с нови автоматични предпазители и по възможност от дефектно-токови такива.

 

Информирайте се за пакетните цени

 

Инсталации цени

  Открийте ни в социалните мрежи