Какво е хидроизолация?

Хидроизолацията предпазва ограждащата конструкция на сградите от въздействието на атмосферна и почвена влага, както и от различни химични процеси в земния слой. Добрата хидроизолация зависи от подбора на материалите за нейното изпълнение за постигане на дълготраен ефект.

 

Какво е важно да знаем за хидроизолацията?

Хидроизолацията на покривите например трябва  да отговаря на някои условия, свързани с големите температурни амплитуди от високите летни до ниските зимни. хидроизолацияТака също при полагане на хидроизолация по основи, не трябва да се изхожда от логиката – след като е под земята и е закрита означава, че всичко е наред, а напротив. За да се постигне добра хидроизолация на основи трябва да се използва хидроизолация с добри якостни показатели, защото земните маси оказват натиск и често пъти той може да деформира вашата изолация. Такива деформации са трудно откриваеми и са свързани с много разходи. За покривните хидроизолации, важно е те да бъдат от няколко пласта, кръстосано разположени, като последния завършващ пласт да бъде с носилка от минерални камъчета. Тази носилка предпазва хидроизолацията от пряката слънчева светлина, както и от механични повреди. Тъй като основния материал за направа на хидроизолационни мушами е битум, който при висока температура омеква, а при ниска еластичността му намалява, за постигане на по-добър ефект при изпълнение на хидроизолации трябва да се отчитат и добавените пластификатори и основи от платно или полиестер, които армират мушамите. Тези пластификатори увеличават възможността на хидроизолационните мушами да поемат големите температурни разлики без да се нарушава функционалността им.

 

Информирайте се за пакетните цени

 

Хидроизолация цени

  Открийте ни в социалните мрежи