Мазилки и шпакловки 

  Единични цени с материали
 вароциментова мазилка до 10мм с готова смес м2  25,00
 гипсова шпакловка по стени и тавани м2  12,00
 сваляне стара мазилка с изнасяне на отпадъците м2  7,00
 шприц за основа с циментов разтвор м2  2,50
 дълбоко-проникващ грунд м2  2,50
 гипсова мазилка по тухлени стени двупластова м2  22,40
 обръщане страници на прозорци и врати с гипс и ръбохранител мл  24,00
 обръщане страници на прозорци и врати с гипсокартон и ръбохранител мл  21,00
 минерална двуслойна пръскана мазилка м2  18,50
 грунд за силикатна мазилка м2  3,50
 силикатна мазилка драскана м2  25,00
 силикатна мазилка влачена м2  22,50
 силикатна мазилка , фина м2  17,50
 грунд за силиконова мазилка м2  3,50
 силиконова мазилка, фина м2  31,00
 силиконова мазилка , драскана м2  28,50
 силиконова мазилка , влачена м2  28,50
 полимерна мазилка/акрилна/,фина м2  12,50
 полимерна мазилка/акрилна/,драскана м2  18,50
 полимерна мазилка/акрилна/,влачена м2  18,50
 шпакловка с готова смес при ремонти м2  14,50
     

 Бояджийски услуги

   
 варосване по стени и тавани  м2  6,50
 варова шпакловка върху суха мазилка  м2  15,50
 грундиране на готови повърхности за латекс  м2  2,50
 боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс трикратно  м2  9,50
 боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно  м2  9,80
 боядисване на фасади над 6 м с бял фасаген трикратно  м2  12,4
 боядисване на фасади над 6 м с цветен фасаген трикратно  м2  15,5
 лепене на тапети  м2  19,50
 покриване с найлон и отсичане с книжно тиксо  м2  2,10
 боядисване с блажна боя дървени повърхности  м2  16,50
 боядисване с блажна боя метални повърхности  м2  16,50
 боядисване с блажна боя върху шпакловка  м2  16,50
 сваляне на постна боя по стени и тавани  м2  4,50
 сваляне на стара блажна боя  м2  8,50
     

 Настилки и замазки

   
 пердашена циментова замазка 2см  м2  32,50
 пердашена армирана замазка 4см армирана  м2  45,50
 полагане на саморазливна замазка  м2  14,00
 настилка от теракотни плочи само труд  м2  65,00
 настилка от теракотни плочи само труд  м2  65,00
 настилка от мозаечни плочи  м2  65,00
 настилка от фаянсови плочи  м2 65,00
 настилка от ламиниран паркет  м2  8,50
     

 Монтаж на метална дограма и стоманени конструкции

   
 монтаж на стоманени парапети  кг  9,50
 изработка и монтаж решетки на прозорци  м2  150,00
     

 Хидроизолация

   
 грундиране на подове за полагане на хидроизолация  м2  5,70
 хидроизолация от един пласт хидроизолация без посипка 2кг  м2  28,20
 хидроизолация от един пласт хидроизолация без посипка 3,5кг  м2  32,40
 хидроизолация от един пласт хидроизолация без посипка 4кг  м2  35,50
 хидроизолация от един пласт хидроизолация с посипка 3,5кг  м2  35,50
 хидроизолация от един пласт хидроизолация с посипка 4,5кг  м2  38,90
     

 Сухо строителство

   
 облицовка на стени с гипсокартон на лепило  м2  36,00
 облицовка с гипсокартон на метална конструкция  м2  42,00
 топлоизолация на стени с минерална вата  м2  8,50
 топлоизолация на стени с каменна вата  м2  10,60
 облицовка на стени с влагоустойчив гипсокартон на лепило  м2  39,50
 облицовка с влагоустойчив гипсокартон на метална конструкция  м2  45,80
 облицовка на стени с пожароустойчив гипсокартон на лепило  м2  42,00
 облицовка с пожароустойчив гипсокартон на метална конструкция  м2  48,50
 преградна стена от гипсокартон еднослойна  м2  67,00
 преградна стена от гипсокартон двуслойна  м2  110,60
 окачен таван с минераловатови пана 600/600  м2  52,00
 окачен таван с влагоустойчиви пана 600/600  м2  54,50
     

 Сградна ВиК инсталация

   
 вътрешна водопроводна инсталация ПП за студена вода ф20  мл  18,00
 вътрешна водопроводна инсталация ПП за гореща вода ф20  мл 18,50
 вътрешна водопроводна инсталация ПП за студена вода ф25  мл  20,00
 вътрешна водопроводна инсталация ПП за гореща вода ф25  мл  21,00
 вътрешна водопроводна инсталация ПП за студена вода ф32  мл 26,50
 вътрешна водопроводна инсталация ПП за гореща вода ф32  мл 26,50
 пвц ф50  мл  21,00
 пвц ф110  мл  25,70
     

 Зидарски работи

   
 тухлена зидария 120мм с плътни тухли на вароциментов разтвор  м2  39,63
 тухлена зидария 120мм с тухлени блокове  25/25/12 на вароциментов разт.  м2  35,20
 зидария с газобетон с дебелина 100мм  м2  29,40
 зидария с газобетон с дебелина 125мм  м2  34,83
 зидария с газобетон с дебелина 150мм  м2 40,00
 зидария с газобетон с дебелина 175мм  м2 45,42
 зидария с газобетон с дебелина 200мм  м2  50,00
 зидария с газобетон с дебелина 250мм  м2 59,9
 разрушаване тухлена стена и изнасяне на отпадъците  м2  23,30
 демонтаж на тераси от винкели и изнасяне на отпадъците  м2  7,50
     

 Покривни работи

   
 разваляне покривна конструкция  м2  8,50
 направа нова покривна конструкция  м3  950,00
 дъсчена обшивка  м2  24,00
 черна хартия със зебло  м2  4,50
 монтаж единична скара от летви  м2  3,70
 монтаж двойна скара от летви  м2  5,70
 доставка и монтаж улуци от поцинкована ламарина  мл  22,40
 доставка и монтаж водостоци от поцинкована ламарина  мл 22,40
 доставка и монтаж казанчета от поцинкована ламарина  бр  35,00
     

 Електроинсталации в сгради

   
 изкопаване на канал за СВТ и ПВВМ до 3х6 в тухла  мл  3,50
 изкопаване на канал за СВТ и ПВВМ до 3х6 в бетон  мл  6,70
 монтаж разклонителна кутия  бр  14,00
 полагане проводник под мазилка - труд  мл  2,50
 монтаж ключове  бр 10,00
 монтаж контакти  бр 10,00
 монтаж апартаментно табло  бр  320,00
 монтаж осветителни тела  бр  35,00
 монтаж електромер еднофазен  бр  75,00
 монтаж електромер трифазен  бр  115,00
 монтаж бойлер  бр  140,00
 ремонт ел инсталация за точка  бр  45,00
     

 Топлоизолации на сгради

   
 топлоизолация с ЕPS 5 см включително мрежа дюбели и шпакловка  м2  35,00
 топлоизолация с ЕPS 8 см  включително мрежа дюбели и шпакловка  м2  35,00
 топлоизолация с ЕPS 10 см  включително мрежа дюбели и шпакловка  м2  41,00
 топлоизолация с NEOPOR BASF 5 см включително мрежа дюбели и шпакловка  м2 48,50
 топлоизолация с NEOPOR BASF 8 см включително мрежа дюбели и шпакловка  м2  54,00
 топлоизолация с NEOPOR BASF 10 см включително мрежа дюбели и шпакловка  м2  58,00
 топлоизолация с ВАТА 5 см включително мрежа дюбели и шпакловка  м2  65,00
 топлоизолация с ВАТА 8 см включително мрежа дюбели и шпакловка  м2 70,00
 топлоизолация с ВАТА 10 см включително мрежа дюбели и шпакловка  м2  75,00
 доставка ,монтаж и демонтаж скеле  м2 7,50
     
     
 Цените са ориентировъчни. При запитване от Ваша страна  за  конкретни видове работи,    
  изготвяме индивидуална оферта и правим посещение на място.    
 Отстъпки се договарят след направен оглед и остойностяване на видовете работи.    
 Всички цени са без ДДС.    
     
     
     
     
     

 

  Открийте ни в социалните мрежи